Our Mission
At Outriders, we believe in strengthening the power of journalism to explain complexities of the world.

The Values of Outriders

We talk about the world because it is getting more and more difficult to understand and it has a significant impact on our everyday life.

A man and everything that affects us is at the centre of our activities.

We are a group of idealists who believe in objective and reliable journalism. We understand it as a public service.

We believe in journalism, its social mission and values. However, we approach it in an entirely new way, using modern technologies.

We have a lot of respect for each other, and we cherish good relationships. Unfair competition, appropriation of authorship and ideas is unacceptable.

Misją Outriders jest działanie na rzecz rozwoju dziennikarstwa oraz wspieranie twórców.

Opowiadamy o świecie, ponieważ coraz trudniej nam go zrozumieć, a ma duży wpływ na naszą codzienność.

Człowiek oraz wszystko co na niego wpływa znajduje się w centrum naszych działań.

Jesteśmy idealistami, wierzącymi w obiektywne i rzetelne dziennikarstwo, które jest dla nas służbą publiczną.

Wierzymy w dziennikarstwo, jego misję społeczną i wartości. Podchodzimy do tego jednak w zupełnie nowy sposób, wykorzystując nowoczesne technologie.

Mamy duży szacunek do siebie nawzajem, nasze relacje są partnerskie. Niedopuszczalna jest nieuczciwa konkurencja, przywłaszczanie cudzych prac i pomysłów.