English translation coming soon.

Polityka prywatności

WSTĘP

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!

Przejrzystość jest dla nas niezwykle istotna w budowaniu z Tobą relacji. Mieści się w niej przede wszystkim działanie zgodne z wymogami prawa obowiązującego w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Chcemy, aby Twoja wiedza o tym jak korzystamy z danych, które udostępniasz była pełna, dlatego chcemy zaprezentować ją w sposób czytelny i zrozumiały. Jeśli jakieś kwestie wymagają według Ciebie doprecyzowania albo masz jakieś pytania odnośnie poniższych informacji, skontaktuj się z nami pisząc na adres rodo@outride.rs.

Uważamy, że Twoja prywatność i bezpieczeństwo są bardzo ważne. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Informujemy jakie prawa przysługują Ci w związku z przekazaniem nam danych. Wszystko po to, abyś miał/miała pewność, że są u nas bezpieczne, a Ty masz wpływ na to, co się z nimi dzieje.

JAKICH USŁUG DOTYCZY POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z prowadzonych przez nas usług funkcjonujących pod adresami:

 

connect.outride.rsSłużący do rejestracji i obsługi konta Użytkownika/Użytkowniczki
outride.rsSerwis z informacjami ze świata
outriders.networkSerwis dla osób zainteresowanych i zajmujących się dziennikarstwem
wachlarz.plSerwis dla społeczności Wachlarz
wzmocnij.outride.rsSerwis służący do przekazywania darowizn na rzecz Outriders

które w dalszej części Polityki Prywatności nazywane są łącznie „Serwisami” a pojedynczo „Serwisem”,
a także newsletterów „Brief” i „Wachlarz”, nazywanych łącznie „Newsletterami” a pojedynczo „Newsletterem”.
Serwisy i Newslettery możemy także nazywać „Usługami”

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

 1. Administratorem danych osobowych jest Outriders Spółka not-for-profit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Tomasza Nocznickiego 23/69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694552, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 1182154263 oraz numer statystyczny REGON 368400786, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.
 2. W dostarczaniu Wam niektórych usług przetwarzanie lub przechowywanie Twoich danych powierzamy innym podmiotom:
Nazwa podmiotuCel przetwarzaniaPolityka prywatności
Dhostingprzechowywanie danych użytkownikówhttps://dhosting.pl/polityka_prywatnosci.html
KonfeoRejestracja na organizowane przez nas wydarzeniahttps://www.konfeo.com/polityka_prywatnosci/
GetResponseZbieranie danych o czytelnikach newsletterówhttps://www.getresponse.com/legal/privacy.html
Biuro rachunkoweprzetwarzanie danych osób wspierających

a także innym podwykonawcom, którzy w naszym imieniu wykonują działania związane ze świadczonymi przez nas usługami.

 1. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować
  z nami na adres mailowy team@outride.rs.

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

 1. Informacje ogólne
  Współpraca z nami lub korzystanie z naszych Usług może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać.
 2. Dane zbierane podczas rejestracji
  Aby skorzystać z niektórych funkcji naszych Serwisów, musisz się zarejestrować np. przy dokonaniu zapisu na Newsletter. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych. Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć Ci usługę, z której zamierzasz skorzystać. W przypadku dokonania przez Ciebie rejestracji w danym Serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji w celu świadczenia usług opisanych w niniejszej Polityce Prywatności w odniesieniu do danego Serwisu. Tymi usługami będą m.in.: usługa Newslettera, usługa Serwis Outride.rs.
  Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.
 3. Dane zbierane automatycznie
  Podczas korzystania z naszych Usług, pewne Twoje dane będą zbierane automatycznie.
  Jeśli korzystasz z Newsletterów zbieramy informacje na temat otwarcia i kliknięć przez konkretnych Użytkowników/Użytkowniczki. Zbieramy także ogólne dane o programach użytych do czytania, systemu operacyjnego na urządzeniach mobilnych, kraju, w którym otwarto newsletter. Są to dane anonimizowane i zbiorcze. Gromadzimy informacje na temat daty oraz sposobu zapisania zamówienia newslettera. Więcej na ten temat możecie znaleźć z polityce prywatności Get Response.
 4. Dane pozyskane automatycznie w Serwisach
  Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisów zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, są to dane zbierane w dziennikach serwera i plikach cookies
 5. Pozostałe dane
  Gdy podasz nam Twoje dane w celu zawarcia umowy (na przykład w celu wzmocnienia nas darowizną), będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.
  Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.
  Jeśli zdecydujesz się na udział w organizowanych przez nas konkursach czy plebiscytach i przekażesz nam w związku z tym Twoje dane, wówczas będziemy je przetwarzać w celu przeprowadzenia danego konkursu, czy plebiscytu, w tym w celu wyłonienia ich laureatów i przyznania im nagród. Jeśli konkurs, plebiscyt, w którym bierzesz udział będą posiadały własną notę informacyjną regulującą kwestie przetwarzanych przez nas Twoich danych, wówczas nota ta, w zakresie treści w niej uregulowanych, będzie miała pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdzie niniejsza Polityka Prywatności.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane
oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 • Twoja zgoda;
 • zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w poszczególnych regulaminach Serwisów);
 • obowiązek prawny;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.
 1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody
  Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.
  W niektórych przypadkach zgodę możesz wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane w celu opisanym przy tych polach, np. podając datę urodzin, wyrażasz zgodę na złożenie Ci przez nas życzeń lub przekazanie innej niespodzianki z tej okazji.
  Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali Ci elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów i usług lub towarów lub usług naszych Partnerów lub podmiotów współpracujących.
 2. Przetwarzanie danych na podstawie umowy
  Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.
  Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W sytuacji, gdy będziemy od Ciebie pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług wskazanych w regulaminie Serwisów (np. przy zamówieniu Newslettera, przy korzystaniu z opcji wzmocnij.outride.rs), dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.
  Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane, które nam udostępnisz w trakcie udziału w organizowanych przez nas konkursach, loteriach i plebiscytach.
 3. Obowiązek prawny
  W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.
  Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z otrzymanych od Ciebie darowizn za pomocą przelewu bezpośrednio na nasz rachunek bankowy, ze względów rozliczeniowo-podatkowych.
 4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią
  Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.
  Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.
  Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.
  Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisach celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych Serwisów.
  Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszych Serwisach, które mają charakter zanonimizowany (czyli nie będziemy identyfikować poszczególnych użytkowników, identyfikacja będzie dotyczyć wyłącznie poszczególnych sesji).

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny.

W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty wykonujące kampanie mailingowe;
 • inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie;
 • organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.

Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszych Serwisów, czy też w związku z udziałem w konkursie/plebiscycie nabędziesz od nas nieodpłatnie bądź za dodatkową opłatą towar lub usługę, a także gdy zdecydujesz o przekazaniu na naszą rzecz darowizny, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem
w konkursie/plebiscycie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane
do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych,
nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w Serwisach.

Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając
z ustawień przeglądarki internetowej, o czym więcej przeczytasz punkcie 9 do Polityki Prywatności.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz
z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

mailowo: rodo@outride.rs

korespondencyjnie: Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Przysługuje Ci:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku
  z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo
  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podany w ustawieniach Twojego konta w Serwisach. Możesz też skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego punktu.

Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu wyrazisz zgodę na cookies, w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Twoja zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. Checkbox ten będzie wówczas zaznaczony. Jeśli będziesz chciał wycofać swoją zgodę na cookies możesz to zrobić odznaczając ww. checkbox.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych z poziomu ustawień Twojego konta
lub z poziomu panelu informacyjnego przy Polityce Prywatności (w odniesieniu do cookies i profilowania) będzie odnosiło skutek w odniesieniu do wszystkich naszych Serwisów.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 4 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia.

Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez naszych Partnerów postępując według instrukcji zawartych w ich poszczególnych politykach prywatności, do których linki zamieściliśmy w punkcie 12 Polityki Prywatności.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Twoje dane osobowe przekazane w celu otrzymywania newslettera mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego GetResponse współpracuje wyłącznie z podmiotami z krajów, które zapewniają na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

PROFILOWANIE I TARGETOWANIE

W naszych Serwisach nie targetujemy ani nie profilujemy użytkowników.

PLIKI COOKIES

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron.

Jakie pliki cookies zbieramy?

Twoje przeglądarki, urządzenia i system

Zbieramy informacje o aplikacjach, przeglądarkach i urządzeniach, przy użyciu których korzystasz z usług

Lokalizacja

Twoją lokalizację określamy z różną dokładnością na podstawie adresu IP, a jeśli z poziomu przeglądarki wyrazisz zgodę na przekazanie nam Twojej lokalizacji  (jak na przykład w reportażu DeepBreath), będziemy mieć dostęp także i z tego źródła do tej informacji.

Twoja aktywność

Widzimy otwarcia i kliknięcia  (na przykład oglądane przez Ciebie reportaże, przeczytane materiały i informacje).

Dane o Twojej aktywności i preferencjach zbieramy posługując się narzędziem Google Analitics., aby dowiedzieć się:

 • jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych Serwisach
 • które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasze Serwisy ciekawszymi i lepszymi w odbiorze, dzięki czemu zyskujemy wiedzę,
 • w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać,
 • jakie są Twoje wymagania

Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez nasze Serwisy utrzymania sesji i ustawień użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy i użytkowniczki korzystają z naszych usług,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Cookies nie wpływają niekorzystnie na wydajność lub funkcjonalność systemu urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszych usług. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
  w ramach Serwisów;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
  ze stron internetowych Serwisów;
 4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień
  i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID)
– co do zasady – nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, czy identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID).

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi zakładanie konta w Serwisie connect.outride.rs.

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej na dwa sposoby. Jednym z nich jest możliwość wyrażenia zgody poprzez zaznaczenie opcji “OK, rozumiem” w oknie dotyczącym zgody na cookies, jakie będzie się pojawiało przy wejściu na nasze Serwisy. Drugim sposobem jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez nas
oraz naszych Partnerów ww. technologii w wyżej opisany sposób.

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

W materiałach opublikowanych w naszych Serwisach znajdują się także osadzone treści, pochodzące z innych serwisów, które we własnym imieniu używają plików cookies.
Te serwisy to:

Twitterhttps://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
Facebookhttps://www.facebook.com/about/privacy/
Youtubehttps://support.google.com/youtube/?hl=pl#topic=7505892
Instagramhttps://help.instagram.com/155833707900388

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie cookies przez nas oraz te serwisy, wyłącz opcję cookies w przeglądarce lub urządzeniu, z którego korzystasz.  Skorzystanie z opt-out zablokuje dostęp do osadzonych treści.

Możesz także skorzystać z przeglądarek, w których domyślnie użytkownik sam decyduje o włączeniu opcji cookies.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Dostarczane przez nas usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe osób poniżej 18 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.

Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych osób poniżej 18 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

LINKI DO INNYCH STRON

Usługi mogą zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują osobę przeglądającą naszą stronę na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy Outriders a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Outriders w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. Outriders nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania cookies. Zachęcamy osoby korzystające z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących
na tych stronach.

BEZPIECZEŃSTWO

Przykładamy wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie zapewnia jednak całkowitego bezpieczeństwa. Pamiętaj, że w tej materii wiele zależy także i od Ciebie. O zasadach bezpiecznego korzystania z sieci dowiesz się na przykład z serwisu Fundacji Panoptykon.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasza działalność będzie z czasem ulegać zmianom. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to,
że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie.

Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.

____________
Polityka prywatności – wersja obowiązująca od 24 maja 2018 roku.